นิยามที่ดีที่สุด
ติ๋ง

ติ๋งเป็นคำที่ใช้กล่าวตักเตือนหรือต่อว่าผู้หญิงที่ขี้ขลาดหรือปอดแหกเกินหรือตอแหลชอบว่านินทาผู้อื่น
ติ๋งยังมีวิวัฒนาการมาจากคำว่า ตุ๊ด+หญิง=ติ๋ง
คำศัพท์ จากอาจารย์เครือ สัพพะ พะจะนานะเกรียน ฉบับภาษาไทย
ศาสตราจารย์(พิเศษ) แดนเนียล เคเอฟซี
Professor (Speacial) Daniel KayeEfSee


หญิง:เฮ้ยแกตุ๊กแก
ชาย:แม่งติ๋งว่ะสาสสส
หญิง:แม่เมิงดิ