นิยามที่ดีที่สุด
ตุง

อวัยวะที่ยื่นหรือล้ำเกินออกมาจากระหว่างขาสองข้าง มีลักษณาตุงนูนสูง นูนสูงนูนตำแล้วแต่ขนาดและความยาว


นายเอมีลักษณะ ตุง... มันตุง