ตุง


1

อวัยวะที่ยื่นหรือล้ำเกินออกมาจากระหว่างขาสองข้าง มีลักษณาตุงนูนสูง นูนสูงนูนตำแล้วแต่ขนาดและความยาว

นายเอมีลักษณะ ตุง... มันตุง


เสนอนิยามใหม่

ตุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง