นิยามที่ดีที่สุด
ตั๋ง

หีสวย


หน้าอย่างมึงแม่งตั๋งชิบหาย

ตั๋ง

คนที่สวยที่สุด


มึงได้ยินข่าวป่ะ ว่าตั๋งแม่งสวยมาก อยากเห็นหน้าว่ะ