ติ๊ก อ่อม


5

เป็นอารมณ์ หรือ กิริยาที่ ผู้พูด ต้องการที่จะประวิงเวลา เพื่อให้ผู้ฟัง รู้สึก ผ่อนคลาย และสบายใจ ในการทำงานให้ผู้พูด
คำนี้ มีถิ่นกำเนิดจากแถบเยอรมันนี ตอนใต้ และแพร่กระจายโดยชาวเยอรมัน เชื้อสายอีสาน เพราะภรรยาของเขา ชอบทำแกงอ่อมเป็นอาหารเย็นให้ทานประจำ

R: ติ๊ก อ๋อม ดู ยู โนว์ อ่อม เดอะฟัีกทอรี่ อ๋อม ฮู โปรดิวซ์ เดอะ อ๋อม บ๊อก แพคเกจจิ้ง??
T: ไปให้แม่มิงทำให้กินสิ อิดวก!!!


เสนอนิยามใหม่

ติ๊ก อ่อม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง