เต๋ากล้าม


2

ใช้เรียกผู้ชายที่หุ่นดี มีซิกแพค

ว้าวว คุนเต๋ากล้ามจุงเบยย


1

โจฟู

เต๋ากล้าม โจฟู


เสนอนิยามใหม่

เต๋ากล้าม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง