นิยามที่ดีที่สุด
เต๋ากล้าม

ใช้เรียกผู้ชายที่หุ่นดี มีซิกแพค


ว้าวว คุนเต๋ากล้ามจุงเบยย

เต๋ากล้าม

โจฟู


เต๋ากล้าม โจฟู