นิยามที่ดีที่สุด
แตกใน

ถ้ามึงแตกใน.. มันก็จะไม่แตกนอก


" จะถึงแล้ว อ๊ะ.. อาา! " กระตุกเกร็งปล่อยพร้อมกันภายในครั้งแรกร่วมกันก่อนที่คนด้านบนจะทิ้งกายลงมาทับร่างบางทันที ซบไหล่เล็กที่นอนหอบไม่ต่างกัน ยกแขนขึ้นโอบไหล่กว้างซุกไซ้พลางปล่อยเสียงเครือครางเบาๆ