ตากลม


1

เป็นการทำท่าทางแอ๊บแบ๊ว

ไปนั่งตากลมที่สวนสาธารณะกันดีกว่า


1

ตากลม,ตากลม

นั่งตากลมตากลมที่ทะเล


เสนอนิยามใหม่

ตากลม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง