นิยามที่ดีที่สุด
ตากลม

ตากลม,ตากลม


นั่งตากลมตากลมที่ทะเล

ตากลม

เป็นการทำท่าทางแอ๊บแบ๊ว


ไปนั่งตากลมที่สวนสาธารณะกันดีกว่า