แตกหนึ่ง สวยพี่สวย


1

ใช้สำหรับเวลาป้อมแตก
มีที่มาจาก มาลี ลูกอีแหม่ม

"เชี่ยย แตกหนึ่ง!"
"สวยพี่สวย"


เสนอนิยามใหม่

แตกหนึ่ง สวยพี่สวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง