นิยามที่ดีที่สุด
แตกหนึ่ง สวยพี่สวย

ใช้สำหรับเวลาป้อมแตก
มีที่มาจาก มาลี ลูกอีแหม่ม


"เชี่ยย แตกหนึ่ง!"
"สวยพี่สวย"