นิยามที่ดีที่สุด
ตกที่ขีี้ไหลย้อน

เป็นคำอุทานที่ใช้ในตอนเล่นเกมเศรษฐีเมื่อสร้างเมื่องที่แพงมากพอที่จะทำให้ชนะได้เลย


กรุงเทพ 134 M เลยเหรอวะ ตกที่ขี้ไหลย้อน