ตกที่ขีี้ไหลย้อน


1

เป็นคำอุทานที่ใช้ในตอนเล่นเกมเศรษฐีเมื่อสร้างเมื่องที่แพงมากพอที่จะทำให้ชนะได้เลย

กรุงเทพ 134 M เลยเหรอวะ ตกที่ขี้ไหลย้อน


เสนอนิยามใหม่

ตกที่ขีี้ไหลย้อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง