ชะพลู


1

เป็นคนค่ะ

ชื่อชะพลู


เสนอนิยามใหม่

ชะพลู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง