นิยามที่ดีที่สุด
ชี้โพรงให้กระรอก

= ชี้แนะช่องทางที่ไม่ดีให้ผู้อื่นเห็น หรือให้เขาคิดได้ เพื่อเป็นแนวทางให้คนนั้นกระทำสิ่งไม่ดีนั้น (CREDIT: kanzuksa)


"เรามาทำให้รายการนี้หมดอนาคต เหมือนที่มันทำกับเปิ้ล ดีมะ?" 「Eizii Robin @ ≈7:16 3/6/2557」