ชี้โพรงให้กระรอก


1

= ชี้แนะช่องทางที่ไม่ดีให้ผู้อื่นเห็น หรือให้เขาคิดได้ เพื่อเป็นแนวทางให้คนนั้นกระทำสิ่งไม่ดีนั้น (CREDIT: kanzuksa)

"เรามาทำให้รายการนี้หมดอนาคต เหมือนที่มันทำกับเปิ้ล ดีมะ?" 「Eizii Robin @ ≈7:16 3/6/2557」


เสนอนิยามใหม่

ชี้โพรงให้กระรอก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง