นิยามที่ดีที่สุด
ชิผ้ะ?

แปลว่า ใช่ป่ะ ?
พูดแบบกระแดะใส่จริตเข้าไปเยอะ ทำเสียงให้เว่อร์เฟ่อร์อลังเข้าไว้


a: เห้ยพวกแกรรรรรรร ข้อนี่ตอบ ค.ควายป้ะวะ
b: เออไม่รู้ดิ ถาม c ดูดิ ตอบ ค.ควาย ชิผ้ะ ?