ชิผ้ะ?


1

แปลว่า ใช่ป่ะ ?
พูดแบบกระแดะใส่จริตเข้าไปเยอะ ทำเสียงให้เว่อร์เฟ่อร์อลังเข้าไว้

a: เห้ยพวกแกรรรรรรร ข้อนี่ตอบ ค.ควายป้ะวะ
b: เออไม่รู้ดิ ถาม c ดูดิ ตอบ ค.ควาย ชิผ้ะ ?


เสนอนิยามใหม่

ชิผ้ะ?
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง