ชัปปุย


1

รักกัน

เรามาชัปปุยกันนะ


เสนอนิยามใหม่

ชัปปุย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง