นิยามที่ดีที่สุด
ชัปปุย

รักกัน


เรามาชัปปุยกันนะ