ชิบก่าย


1

ชิบหาย ซวย คลิปแคชเกมdota2

ชิบก้ายเเลืว


เสนอนิยามใหม่

ชิบก่าย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง