ชบา


1

ผีบ้า

ดูคนนั้นสิชบามาก


เสนอนิยามใหม่

ชบา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง