ชินอู


1

ผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงที่สุดในวง

เอื่อยที่สุดในวงด้วย


เสนอนิยามใหม่

ชินอู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง