นิยามที่ดีที่สุด
ชินอู

ผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงที่สุดในวง


เอื่อยที่สุดในวงด้วย