ชุบุ


2

มาจากคำว่า จุ๊บุ

รักนะชุบุ


เสนอนิยามใหม่

ชุบุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง