นิยามที่ดีที่สุด
โชแปง

เป็นคำด่าไหม่ที่เเรงมากๆๆ >


เห้ย ไอโชเเปง !!!