โชแปง


1

เป็นคำด่าไหม่ที่เเรงมากๆๆ ><

เห้ย ไอโชเเปง !!!


เสนอนิยามใหม่

โชแปง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง