ชะมี


19

ผัว

A: ชะมีเธอว์เกร๋มากเบยแจ้
B: อิอิแต๊ง


1

ชะนี

เห้ย อีชะมีนี่นา


เสนอนิยามใหม่

ชะมี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง