นิยามที่ดีที่สุด
ชะมี

ผัว


A: ชะมีเธอว์เกร๋มากเบยแจ้
B: อิอิแต๊ง

ชะมี

ชะนี


เห้ย อีชะมีนี่นา