โชมี


1

ย่อมาจากโชรงโบมี คู่รักสุดโหด

โชมีeveryday


เสนอนิยามใหม่

โชมี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง