นิยามที่ดีที่สุด
โชมี

ย่อมาจากโชรงโบมี คู่รักสุดโหด


โชมีeveryday