นิยามที่ดีที่สุด
ชิมชางมิน

เอาเวลาที่มาหาความหมายของชื่อผม ไปตั้งใจเรียนดีกว่านะ !


หุบปากซะ