ชิมชางมิน


6

เอาเวลาที่มาหาความหมายของชื่อผม ไปตั้งใจเรียนดีกว่านะ !

หุบปากซะ


เสนอนิยามใหม่

ชิมชางมิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง