นิยามที่ดีที่สุด
ชาโมะคุง

เด้า ได้หม้ายยยย


แว้นพ่องตาย