ชาโมะคุง


2

เด้า ได้หม้ายยยย

แว้นพ่องตาย


เสนอนิยามใหม่

ชาโมะคุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง