นิยามที่ดีที่สุด
ชมร

= ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย 「คำย่อ = ชมร.」
「หลัก: ถ้าคำประสมประกอบด้วยคำหลายคำ มีความยาวมาก อาจเลือกเฉพาะพยัญชนะต้นของคำที่เป็นใจความสำคัญ ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 4 ตัว」
「หมายเหตุ: ผู้ตั้งคำย่อ พิจารณาว่า "แห่งประเทศไทย" ไม่ใช่ "ใจความสำคัญ" ตัวอย่างคำในลักษณะเดียวกันได้แก่...
กทพ. = การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กฟผ. = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ธสอ. = ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
รฟม. = การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย」


"ชาวพุทธ ถ้ายังทานเนื้อสัตว์อยู่ ศีลข้อ 1 ไม่มีทางบริสุทธิ์ได้เลย ถ้าเราไม่ฆ่า เราก็จ้างเขาฆ่า" สมณะลั่นผา สุชาติโก ณ งานคืนสู่เหย้าชาว ชมร. ฉลอง 32 ปี บุญญาวุธหมายเลข 1 เมื่อ 16 ตุลาคม 2557 สาขาหน้าชุมชนสันติอโศก กทม.「CREDIT: บุญนิยมทีวี @ ≈05:49 15/10/2557」