นิยามที่ดีที่สุด
เชี่ย

สามารถพลิกแพลงได้หลากหลายความหมาย เป็นได้ทั้งคำด่าทั้งคำอุทาน


คำด่า : อ่านทำเชี่ยไร
คำอุนทาน : เชี่ยแล้วไงไอ่สาสสสสสส !!!

เชี่ย

คำนี้แปลว่าเชื่อ เป็นพวกสก๊อยที่เค้าพูดอยู่ยังไงล่ะครับ


บี้: ผมรักคุณ
หนูนา:ชั้นไม่เชี่ย ก็แปลว่า ฉันไม่เชื่อนี่เอง

เชี่ย

เชี่ย เพี้ยนมาจากำว่า เหี้ย แปลว่า เหี้ย เลว ชั่วช้า คำด่าทอ


เชี่ยพ่องตาย!!