นิยามที่ดีที่สุด
เชี้ย

เป็นคำอุทานชนิดหนึ่ง ที่เพี้ยนมาจากคำว่า "เหี้ย"


อีเชี้ยเอ้ยยยยย!!!!

เชี้ย

ย่อมาจากคำว่า เฮ้ย


เด่ัั้้่่ัเเะ่ือ้ะเอัะเอ่เดพกีร เฮี้ย