ฉาบ


1

เฉิม เอ๋อ บ้า

เธอฉาบ !


เสนอนิยามใหม่

ฉาบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง