ก็พอตัวอะนะ


2

คำที่ใช้ตอบกลับคำชม (แนวหลงตัวเอง)

A: ดูรูปนี้ดิๆ แกผอมมากเลยอ๊ะ
B: หุหุ ก็พอตัวอะนะ :P


เสนอนิยามใหม่

ก็พอตัวอะนะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง