นิยามที่ดีที่สุด
ก็พอตัวอะนะ

คำที่ใช้ตอบกลับคำชม (แนวหลงตัวเอง)


A: ดูรูปนี้ดิๆ แกผอมมากเลยอ๊ะ
B: หุหุ ก็พอตัวอะนะ :P