นิยามที่ดีที่สุด
กปปส

เป่านกหวีด เชียร์ทหาร แต่เสือกอ้างประชาธิปไตย


สู้ต่อไป พวกเรา เสรีชน
เสรีชนพ่องงง