กปปส


2

เป่านกหวีด เชียร์ทหาร แต่เสือกอ้างประชาธิปไตย

สู้ต่อไป พวกเรา เสรีชน
เสรีชนพ่องงง


เสนอนิยามใหม่

กปปส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง