กาแฟ


1

เด็กตดเหม็น

เด็กกา


1

เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ผลิตมาจากผลกาแฟ

กาแฟอร่อยจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

กาแฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง