นิยามที่ดีที่สุด
กาแฟ

เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ผลิตมาจากผลกาแฟ


กาแฟอร่อยจุงเบย

กาแฟ

เด็กตดเหม็น


เด็กกา