นิยามที่ดีที่สุด
กำพืช

น่าเกลียด


เจ้ามันคนวิปลาส พูดจาพิกลพิการ ไม่มีน้ำใจข้าทาสบริวาร