นิยามที่ดีที่สุด
กำพืด

ราก/ ต้นตอ /สันดาน


พ่อแม่มึงคงกำพืดเดียวกับมึงอะกูว่า