นิยามที่ดีที่สุด
กพฟทฟ

Drama เกิดจากอาการเสพติดดราม่าเกินขนาด จนลืมเปลี่ยนภาษา


้ะะยซฝฝกพฟทฟขฟกกรแะใแนท