กิฟ


0

ผู้หญิงเอ๋อ,กวนๆ

เธอทำไมกิฟจัง


เสนอนิยามใหม่

กิฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง