นิยามที่ดีที่สุด
กิฟ

ผู้หญิงเอ๋อ,กวนๆ


เธอทำไมกิฟจัง