นิยามที่ดีที่สุด
กาฟิวส์

เป็นคำแสลงของคำว่า "curfew"


ตอนนี้มีประกาศการ์ฟิลด์ ขอให้ทุกคนหนี เอ้ย อยู่แต่ในบ้าน

กาฟิวส์

คนหล่อในสมัย2557


คนหล่อที่สุด