กาฟิวส์


2

เป็นคำแสลงของคำว่า "curfew"

ตอนนี้มีประกาศการ์ฟิลด์ ขอให้ทุกคนหนี เอ้ย อยู่แต่ในบ้าน


0

คนหล่อในสมัย2557

คนหล่อที่สุด


เสนอนิยามใหม่

กาฟิวส์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง