นิยามที่ดีที่สุด
กั๋ม

แผลงมาจากคำว่า"ขำ"


ไอตาต้านี่แม่งกั๋มจริงๆๆ