เเก้ม


1

คนสวยมาก

สวยเว่อร


เสนอนิยามใหม่

เเก้ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง