นิยามที่ดีที่สุด
ไก่ไม่ใช่สไตล์ของฉัน

คริสศรีเงิงบอกไม่กินไก่ แต่พี่แกแทะยันกระดูกไม่รู้ไปอดกินมาจากซีกโลกใด หาดูได้ใน Exo showtime ep1


ไก่ไม่ใช่สไตล์ของฉัน

ไก่ไม่ใช่สไตล์ของฉัน

เอาไว้ใช้กับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แนวของตัวเอง โดยเปลี่ยนคำหน้าของประโยค ประมานว่า เราโง่คณิต ก็เป็น คณิตไม่ใช่สไตล์ของฉัน


อะไรวะเนี่ยข้อนี้ โอ้ยตายแน่ คณิตไม่ใช่สไตล์ของฉันอ่ะ