นิยามที่ดีที่สุด
กูไม่ได้พิมพ์

เป็นคำที่ใช้ควบคู่กับรูปแมว ไว้ต่อล้อต่อเถียงในเชิงปฏิพากษ์กับคำว่า "แมวพิมพ์" หรือ "กำโทดแมวพิมพ์"


ก : "พ่อมรึงตาย //กำโทดแมวพิมพ์"
ข : "(รูปแมวหน้าบึ้ง) กูไม่ได้พิมพ์!"