กูไม่ได้พิมพ์


1

เป็นคำที่ใช้ควบคู่กับรูปแมว ไว้ต่อล้อต่อเถียงในเชิงปฏิพากษ์กับคำว่า "แมวพิมพ์" หรือ "กำโทดแมวพิมพ์"

ก : "พ่อมรึงตาย //กำโทดแมวพิมพ์"
ข : "(รูปแมวหน้าบึ้ง) กูไม่ได้พิมพ์!"


เสนอนิยามใหม่

กูไม่ได้พิมพ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง