นิยามที่ดีที่สุด
ก้มาดิครับ

การท้าต่อยกับอีกคนทำให้เป็นคำที่ง่ายกว่า คือ ก้มาดิครับ


ก้มาดิครับอยากโดนอ่ะ