นิยามที่ดีที่สุด
ก็มาดิครับ

มาเลย


หรือจะไฝว้
ก็มาดิครับ