นิยามที่ดีที่สุด
แก็ปซอง

เป็นคำที่แบคฮยอนคนน่ารัก ณ Exo ผลิตขึ้นมา
แบคฮยอนบอกใช้เงลาเสียใจ เล่นมุขแป็ก หรือขอโทษ
แต่เหล่าExoบอกว่าใช้ได้ทุกเวลา


เป็นไง!!ฮามั้ย ไม่ฮาเหรอ? โอ้ย้า แก็ปซอง