กะปิ


1

น้ำพริกที่กูชอบกิน -.- เผ็ดชิหาย

ย่ากูทำอร่อย


1

ลิง

ไอ้เชี่ย กูเจ็บ


เสนอนิยามใหม่

กะปิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง