นิยามที่ดีที่สุด
กะปิ

ลิง


ไอ้เชี่ย กูเจ็บ

กะปิ

น้ำพริกที่กูชอบกิน -.- เผ็ดชิหาย


ย่ากูทำอร่อย