นิยามที่ดีที่สุด
กำเบย

เพี้ยนมาจากกำเลย(ซึ่งแมร่งก็เพี้ยนมาอีกที) มีความหมายถึงเหตุการณ์ที่แย่ๆ


มานีคร่อมมานะ มานะแตกในทันที กำเบย