กำเบย


11

เพี้ยนมาจากกำเลย(ซึ่งแมร่งก็เพี้ยนมาอีกที) มีความหมายถึงเหตุการณ์ที่แย่ๆ

มานีคร่อมมานะ มานะแตกในทันที กำเบย


เสนอนิยามใหม่

กำเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง