นิยามที่ดีที่สุด
กาเบลียน

รถเหี้ยๆคันหนึ่งผมปันจักรยานยังเเซงเลย


ขี้เกียดเขียน

กาเบลียน

ไอบ้าเลตี้


ควาย