กาเบลียน


0

ไอบ้าเลตี้

ควาย


0

รถเหี้ยๆคันหนึ่งผมปันจักรยานยังเเซงเลย

ขี้เกียดเขียน


เสนอนิยามใหม่

กาเบลียน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง