นิยามที่ดีที่สุด
ไหว

ยังไม่เสียสติสัมปชัญญะไป ใช้ในเชิงกึ่งประชดประชัน


"ถ้าแฟนไม่ซื้อไอโปนให้เป็นของขวัญวันเกิดแปลว่ามันไม่รัก? มึงไหวปะ"

ไหว

อาการเคลื่อนไหวหงึๆๆๆ


ตอนนั้นกูอยู่บนเก้าอี้เว้ย ไหว