นิยามที่ดีที่สุด
โบมี

เมมเบอร์วงa-pinkที่เกรียนมากๆ ชอบทำลายภาพพจน์ เป็นศรีภรรยาของโชรงลีดเดอร์วงa-pink


เกรียน