โบมี


1

เมมเบอร์วงa-pinkที่เกรียนมากๆ ชอบทำลายภาพพจน์ เป็นศรีภรรยาของโชรงลีดเดอร์วงa-pink

เกรียน


เสนอนิยามใหม่

โบมี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง