บุม


1

บูมคนเดียวว

บูมไปไหนมาา


เสนอนิยามใหม่

บุม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง