นิยามที่ดีที่สุด
บาโฟ

คำอุปสรรคในการกล่าวถึงผู้มีความสามารถมาก ไม่มีใครต้านทานเขาได้ มีที่มาจากตัวละครใน Ragnarok


บาโฟเจียม