บาโฟ


6

คำอุปสรรคในการกล่าวถึงผู้มีความสามารถมาก ไม่มีใครต้านทานเขาได้ มีที่มาจากตัวละครใน Ragnarok

บาโฟเจียม


เสนอนิยามใหม่

บาโฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง