บุฟเฟ่ย์


1

น้ำอสุจิจากการซั่มหรือการเย็ดกับท่าน"โบตั๋น"

น้ำบุฟเฟ่ย์อร่อยจัง หมายถึง น้ำอสุจิจากการเย็ดกับท่านโบตั๋นอร่อยจัง


เสนอนิยามใหม่

บุฟเฟ่ย์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง