นิยามที่ดีที่สุด
บุฟเฟ่ย์

น้ำอสุจิจากการซั่มหรือการเย็ดกับท่าน"โบตั๋น"


น้ำบุฟเฟ่ย์อร่อยจัง หมายถึง น้ำอสุจิจากการเย็ดกับท่านโบตั๋นอร่อยจัง