ใบฟาง


1

ธรรมดาเกิล หุ่นทรงขวดยาคูลย์ หน้าตาค้านอายุ ฟูโจชิ เจนวาย คนรักของสัตว์โลก

ใบฟวย


เสนอนิยามใหม่

ใบฟาง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง